Elementær Brandbekæmpelse  - Brand 3 timer
 
På Elementært Brandbekæmpelse gennemgås følgende:
• Forbrændingsteori
• Øvelse i brug af håndildslukkere 
• Trinvis brandbekæmpelse
• Elementær brandforebyggelse
 
NYHED der anvendes gas- / vandanlæg til træning.
Derved kommer ingen kursister i nærkontakt med varm olie.
 
                                
 
       Deltagerforudsætning: Ingen.
       Tid: 3 timer 
       Max. antal deltagere: 16
Kursuspris
 
Pris 4.600,00 kr.
Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms 
5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.  
 
+ 750,00 kr. ved mere end 16 personer
+ 1 time ved mere end 16 personer
Max. 25 personer i alt
 
Totalpris inkludere:
- Kursusbevis fra ABFU Brand og Førstehjælp
- Trinvis brand i lommeformat til alle
- Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
- Ingen yderligere udgifter 
 
Til brug ved udendøresøvelsen:
- 3 stk. Co2 slukkere
- 2 stk. Brandtæpper
- 1 stk. Trykvandslukkere
- 1 stk. Pulverslukker
- 1 stk. Spandesprøjte
- 1 stk. Ild i mand - branddukke
 
Giv dine kursister førstehjælpsbogen med hjem.
 
Valgfri tilkøb:
Køb Bogen ”Elementær brandbekæmpelse” - fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut udgivet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen
 
Det koster kun 25,00 kr. pr. kursist.
Ved 16 kursister + 400,00 kr. ekskl. moms
 
Elementært Brandbekæmpelse bygger på beredskabslovens §39 & §35 (LBK nr 137 af 01/03/2004). Kurset tilpasses til eventuelle driftmæssige eller tekniske forskrifter, I som virksomhed kan være underlagt.

Her kan du læse om kursusformål og indhold:
 
Formål: Dette kursus bygger bl.a. på beredskabslovens §39 & §35 (LBK nr 137 af 01/03/2004)
Det er kursets formål at bibringe deltageren en sådan viden og praktiske færdigheder, således at deltageren er i stand til at handle korrekt ved en opstået brand og kan efterleve § 39 i beredskabsloven. 
 
 
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager:
- Have kendskab til forbrændingsteori
- Have kendskab til brand- og røgspredning.
- Kunne anvende trinvis brandbekæmpelse.
- Kunne påbegynde nødflytning af truede personer.
- Kunne foretage korrekt alamering
- Kunne begrænse ildens udbredelse.
- Kunne anvende håndslukningsmidler.
- Være orienteret om større brande 
 
Det tilrådes, at kursisten har noget praktisk tøj på, som ikke er alt for sart,
da man vil komme i nærheden af åben ild.
 
Indhold: 
 
  • Forbrændingsteori
  • Brand - og røgspredning.
  • Trinvis brandbekæmpelse
  • Nødflytning af truede personer
  • Alarmering.
  • Håndslukningsmiddeler
  • Slukningsteori.
  • Slukning af mindre brande.
  • Førstehjælp ved forbrænding