Vedligehold af elementær brandbekæmpelse á 2 timer

Elementær brandbekæmpelse indeholder:
Gennemgang foregår på øvelsespladsen

 • Opfriskning af forbrændingsteori – Brandtrekanten
 • Opfriskning af slukningsmetode – køle og kvæle
 • Øvelse i brug af Jeres Håndildslukkere
 • F.eks. Co2,vand,spandesprøjte,brandtæppe,brandslange
 • F.eks. Demonstration af pulver, slukning af ild i person
 • F.eks.Særlige fare gaseksplosion
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement


Kurset kører typisk over 1 dage.


⇐ Tilbage til oversigt

Der øves på brandsimuleringsanlæg
m/gas. Ingen olie eller benzin

Hent printvenlig kursusbeskrivelse ©

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Kurset har til formål, jf. driftmæssige forskrifter kapitel 3,  at instruerer personalet om Brand og Evakueringsinstruksen.

Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre.
Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt. 7.4.

Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet.

Til personalet skal der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. Et eksempel på ordensregler findes til sidst i forskriften. Ordensreglerne skal gennemgås med personalet mindst én gang om året.

Kursuspris – 3.800.00 kr

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

2 kurser samme dag 3.610,00 kr. pr. kursus
– med max. 1 times mellemrum
3 kurser samme dag 3.420,00 kr. pr. kursus

Totalpris inkludere:

 • Bevis på elementærbrand til 24 personer
 • Øvelsesudstyr til 24 personer
 • Øvelse i brug af håndildslukkere 24 personer
 • Trinvis brandskort i lommeformat til 24 personer
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Ingen yderligere udgifter 

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: 1½-2 timer
Max. antal deltagere: 18

Referencer