Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer

Elementær brandbekæmpelse indeholder:

 • Forbrændingsteori – Brandtrekanten
 • Slukningsmetode – køle og kvæle
 • brandklasser ABCDEF
 • Øvelse i brug af nedenstående Håndildslukkere
 • – Co2,vand,spandesprøjte,brandtæppe,brandslange
 • – Demonstration af pulver, slukning af ild i person
 • Særlige fare gaseksplosion
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement

Der anvendes gas og vandanlæg til træning. Ingen Olie og benzin

Træning i brug af brandtæppe

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og indhold:

  Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Brand og Evakueringsinstrukser.

  Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Vi afholder en 60 minutters udendørsøvelse, i brug af jeres brandslukningsmateriel.

  Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

  Træning i brug af kulsyreslukker

  Kursuspris – 4.600.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

  Ved 2 kurser på en dag 4.370,00 kr. pr. kursus.
  – med max. 1 times mellemrum

  Totalpris inkludere:

  • Bevis på elementærbrand
  • Øvelsesudstyr
  • Øvelse i brug af håndildslukkere
  • Trinvis brandskort i lommeformat til alle
  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Ingen yderligere udgifter 

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 3 timer
  Max. antal deltagere: 21

  Referencer