Elementær Brandbekæmpelse á 4 timer

Elementær brandbekæmpelse indeholder:

 • Forbrændingsteori – Brandtrekanten
 • Slukningsmetode – køle og kvæle
 • brandklasser ABCDEF
 • Øvelse i brug af nedenstående Håndildslukkere
 • – Co2,vand,spandesprøjte,brandtæppe,brandslange
 • – Demonstration af pulver, slukning af ild i person
 • Særlige fare gaseksplosion
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement


Kurset kører typisk over 1 dage.

Der øves på brandsimuleringsanlæg
m/gas. Ingen olie eller benzin

Flere kursister flere øvelsesslukkere, mere tid til den udendørsøvelse.

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Brand og Evakueringsinstrukser.

  Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Vi afholder en 60 minutters udendørsøvelse, i brug af jeres brandslukningsmateriel.

  Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

  Kursuspris – 5.750.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Bevis på elementærbrand til 24 personer
  • Øvelsesudstyr til 24 personer
  • Øvelse i brug af håndildslukkere 24 personer
  • Trinvis brandskort i lommeformat til 24 personer
  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Ingen yderligere udgifter 

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 4 timer
  Max. antal deltagere: 27

  Referencer