Elementær Brandbekæmpelse á 4 timer

Elementær brandbekæmpelse indeholder:

– Brandforløb
– Beredskabsloven §35

Brandtrekanten med slukningsmetoder Køle, Kvæle og fjerne det der brænder.

Øvelse i brug af nedenstående Håndildslukkere:
Der udføres forsøg med slukning af Glødebrand og Friturebrand. Hvor efter det øves.

– Kulsyreslukker /Co2
– Vandslukker
– Brandtæppe
– Brandslange – hvis de findes i firmaet
– Øvelse i plombering af ildslukker
– Gennemgang af instruktion på ildslukker

Demonstration af pulverslukker
samt slukning af ild i person.
Gaseksplosion vises med Trykflasker hvis muligt

– Gennemgang af brandklasserne A-B-C-D-E-F
– Årlig kontrol af Håndildslukkere

– Beredskabsloven §39

Gennemgang af brandinstruks og Beredskabsstyrelsens ordensreglement

Kurset kører typisk over 1 dage.

Der øves på brandsimuleringsanlæg
m/gas. Ingen olie eller benzin

Flere kursister flere øvelsesslukkere, mere tid til den udendørsøvelse.

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Brand og Evakueringsinstrukser.

  Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Vi afholder en 60 minutters udendørsøvelse, i brug af jeres brandslukningsmateriel.

  Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

  Kursuspris – 5.750.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Totalpris inkludere:

  Bevis på elementærbrand til 27 personer
  Øvelsesudstyr til 27 personer
  Øvelse i brug af håndildslukkere 27 personer
  Folder om brand til 27 personer
  Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  Ingen yderligere udgifter 

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 4 timer
  Max. antal deltagere: 27

  Referencer