Evakueringsøvelse varslet eller u-varslet max. 1 time

Brand- og evakueringsøvelse :
Øvelsen kan være varslet, eller u-varslet. Jeg anbefaler altid at starte med en varslet øvelse.

Indhold:

  • Kort vejledning om øvelsen – ved varslet øvelse
  • Gennemgang på samlingssted
  • Vigtighed af at lukke døren.
  • Gennemgang af jeres brand og evakueringsinstruks
  • Kort gennemgang af håndildslukkere
  • Gennemgang af Jeres ordensreglement

Vi går til samlingssted

    Bliv Kontaktet

    Her kan du læse om kursusformål og pris:

    Kurset har til formål at instruerer og teste virksomhedens beredskab i Brand- og Evakuering.

    Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

    Kursuspris – 2.000.00 kr

    Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
    Afhold 2 evakueringsøvelser med 1 times mellemrum pris 1.750,00 kr.

    Totalpris inkludere:

    • Radiosystem – sikkerhed
    • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
    • Ingen yderligere udgifter 

    Deltagerforudsætning: Ingen
    Tid:  1 timer
    Max. antal deltagere: 24

    Referencer