Evakueringsøvelse varslet / u-varslet 1-1½ time med røg

Brand- og evakueringsøvelse :
Øvelsen kan være varslet, eller u-varslet. Jeg anbefaler altid at starte med en varslet øvelse.

Indhold:

 • Kort vejledning om øvelsen – ved varslet øvelse
 • Øvelsen starter med røgmaskine
 • Gennemgang på samlingssted
 • Vigtighed af at lukke døren vises med Røg
 • Gennemgang af jeres brand og evakueringsinstruks
 • Kort gennemgang af håndildslukkere
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement


⇐ Tilbage til oversigt

Vi går til samlingssted

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Kurset har til formål at instruerer og teste virksomhedens beredskab i Brand- og Evakuering.

Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

Kursuspris – 2.500.00 kr

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
Afhold 2 evakueringsøvelser med 1 times mellemrum pris 2.000,00 kr.

Totalpris inkludere:

 • Melding til Alarmcentral
 • Afmelding af Alarmcentral
 • Radiosystem – sikkerhed
 • Øvelsesudstyr – Røgmaskine
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Ingen yderligere udgifter 

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: 4 timer
Max. antal deltagere: 24

Referencer