Evakueringsøvelse varslet / u-varslet 1-1½ time med røg

Brand- og evakueringsøvelse :
Øvelsen kan være varslet, eller u-varslet. Jeg anbefaler altid at starte med en varslet øvelse.

Indhold:

 • Kort vejledning om øvelsen – ved varslet øvelse
 • Øvelsen starter med røgmaskine
 • Gennemgang på samlingssted
 • Vigtighed af at lukke døren vises med Røg
 • Gennemgang af jeres brand og evakueringsinstruks
 • Kort gennemgang af håndildslukkere
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement

Vi går til samlingssted

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Kurset har til formål at instruerer og teste virksomhedens beredskab i Brand- og Evakuering.

  Vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand. Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

  Kursuspris – 2.500.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  Afhold 2 evakueringsøvelser med 1 times mellemrum pris 2.000,00 kr.

  Totalpris inkludere:

  • Melding til Alarmcentral
  • Afmelding af Alarmcentral
  • Radiosystem – sikkerhed
  • Øvelsesudstyr – Røgmaskine
  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Ingen yderligere udgifter 

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 4 timer
  Max. antal deltagere: 24

  Referencer