Evakueringsøvelse varslet / u-varslet med træning i brug af ildslukkere 2-2½ time.
Kursuspris – 3.800.00 kr. alt inkl. dog ekskl moms

Brand- og evakueringsøvelse :
Øvelsen kan være varslet, eller u-varslet. Jeg anbefaler altid at starte med en varslet øvelse.

Indhold:

 • Kort vejledning om øvelsen ved varslet øvelse.
 • Gennemgang på samlingssted.
 • Vigtighed af at lukke døren vises med Røg.
 • Gennemgang af jeres brand og evakueringsinstruks.
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement.

 

 • 65 minutters Øvelse i brug af Jeres håndildslukkere.
 • Viser gasflaskeeksplosion
 • Viser fritureeksplosion

Der anvendes gas og vandanlæg til træning.
Ingen Olie og benzin

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Kurset har til formål at instruerer og teste virksomhedens beredskab i Brand- og Evakuering. Samt at træne brugen af Jeres håndildslukkere.

  Vi afprøver og gennemgår Jeres brand – og evakueringsinstruks. På samlingssted gennemgår vi regler for flugtveje og branddøre, og vigtigheden af, at lukke døren i tilfælde af brand. Dette vises mere konkret ved brug af røgmaskine.

  Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

  Kursuspris – 3.800.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

  2 kurser samme dag 3.610,00 kr. pr. kursus
  – med max. 1 times mellemrum
  3 kurser samme dag 3.420,00 kr. pr. kursus

  Totalpris inkludere:

  • Melding til Alarmcentral

  • Afmelding af Alarmcentral

  • Radiosystem – sikkerhed

  • Øvelsesudstyr – Røgmaskine

  • Øvelsesudstyr -Håndildslukkere

  • Kørsel til undervisningsstedet(- Bornholm)

  • Ingen yderligere udgifter  

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 2½ timer
  Max. antal deltagere: 24

  Referencer