Evakueringsøvelse varslet / u-varslet med træning i brug af ildslukkere 2-2½ time

Brand- og evakueringsøvelse :
Øvelsen kan være varslet, eller u-varslet. Jeg anbefaler altid at starte med en varslet øvelse.

Indhold:

 • Kort vejledning om øvelsen – ved varslet øvelse
 • Gennemgang på samlingssted
 • Vigtighed af at lukke døren vises med Røg
 • Gennemgang af jeres brand og evakueringsinstruks
 • Øvelse i brug af Jeres håndildslukkere
 • Vise eksplosion af en gasflaske – Trykflasker fjernes ved brand
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement


⇐ Tilbage til oversigt

Der anvendes gas og vandanlæg til træning. Ingen Olie og benzin

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Kurset har til formål at instruerer og teste virksomhedens beredskab i Brand- og Evakuering. Samt at træne brugen af Jeres håndildslukkere.

Vi afprøver og gennemgår Jeres brand – og evakueringsinstruks. På samlingssted gennemgår vi regler for flugtveje og branddøre, og vigtigheden af, at lukke døren i tilfælde af brand. Dette vises mere konkret ved brug af røgmaskine.

Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger.

Kursuspris – 3.800.00 kr

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

2 kurser samme dag 3.610,00 kr. pr. kursus
– med max. 1 times mellemrum
3 kurser samme dag 3.420,00 kr. pr. kursus

Totalpris inkludere:

 • Melding til Alarmcentral
 • Afmelding af Alarmcentral
 • Radiosystem – sikkerhed
 • Øvelsesudstyr – Røgmaskine
 • Øvelsesudstyr – Håndildslukkere
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Ingen yderligere udgifter 

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: 2½ timer
Max. antal deltagere: 24

Referencer