Førstehjælpere med særligt ansvar i alt 12 timer

Førstehjælpere med særligt ansvar 12 time.

Førstehjælp på EUD med brancherelateret førstehjælp og forebyggelse, 12 timer

Førstehjælp på EUD inkl. Færdselsrelateret førstehjælp, 12 timer

Bliv Kontaktet

Almindelig førstehjælp

 • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Minimum” á 6 timer
 • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Mellem” á 12 timer
 • Vedligeholdelse af førstehjælp á 3 timer

Psykisk førstehjælp

 • Psykiske reaktioner i en krisesituation á 6 timer

Fokus på børn

 • Førstehjælpskursus “Til dig der har ansvar for børn á 4 timer”

Brandkursus

 • Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer
 • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – repetition
 • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – opfølgning

Superbrugerkurser

 • Elementær Brandbekæmpelse á 7,5 timer – Superbruger
 • Hjertestarterkursus á 7,5 timer – Superbruger

Åbne kurser for privatpersoner

Kursus i brug af Hjertestarter/AED

 • Hjertestarterkursus 1 á 4 timer – til dig der kan din HLR
 • Hjertestarterkursus 2 á 6 timer – til dig der også skal lære HLR
 • Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter á 4 timer

Udvidet førstehjælpskurser

 • Førstehjælp Uddannelseniveau “Højt” á 24 timer
 • ABC – Traumatologikursus – læreren om tilskadekomst

Referencer