Førstehjælp på EUD inkl. Færdselsrelateret førstehjælp, 12 timer

Førstehjælpskurset består af følgende modulerne:

 • Livreddende førstehjælp – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter – 1½ time.
 • Førstehjælp skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader – 2 time.
 • Forebyggelse af ulykker – 1 time.
 • Håndtering af trafikulykker – 2,5 time.
 • Førstehjælp ved 4 forskellige sygdomme  – 1 time.
 • Førstehjælp ved forbrænding, ætsning og forgiftning  – ½ time.
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse  – 1 time.


Kurset kører typisk over 2 til 2½  dag.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “Uddannelsesniveau Mellem” – tidligere hed det “Grundkursus i førstehjælp” (GF).
Kurset er specielt tilrettet undervisning af hele klasser, på erhvervsuddannelserne (EDU). 
Dette kursus vil typisk blive anvendt på erhvervskørekortuddannelserne.

Sygdom og tilskadekomst

Genoplivning med Hjertestarter

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

  Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

  Deltageren kan vurdere alvoren af forskellige sygdomme, ringe efter hjælp hvis nødvendigt, samt give den korrekt førstehjælp.

  Deltageren kan vurdere alvoren af forskellige tilskadekomster, ringe efter hjælp hvis nødvendigt, samt give den korrekt førstehjælp.

  Deltageren afgive korrekt alarm til alarmcentralen, på 1-1-2 eller via smartphone app “112app”. Ligeledes kan deltageren ringe og få vejledning på akuthjælp, når nødvendigt. Deltageren kan vurdere hvornår der skal ringes til giftlinjen, samt hjælpelinjen offerrådgivningen.

  Kurset vil være med flere øvelser på gulvet, både liggende og på knæ.

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 10.080,00 kr.  – over 2 dage
  Pris 13.225,00 kr.  – over 2½ dag

  Deltagerforudsætning: Erhvervsuddannelse
  Tid: Minimum 12 timer ekskl. frokostpauser
  Max. antal deltagere: Ingen, men alle mål skal være nået

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Referencer