Førstehjælp ved hjertestop og ulykke, tilpasset børn – 6 timer

Førstehjælpskursus indeholder følgende hovedpunkter:

 • Livreddende førstehjælp hos børn
 • Hjerte – Lunge – Redning til børn 0 – 1 år
 • Hjerte – Lunge – Redning til børn 1 år – puberteten
 • Genoplivning med Hjertestarter på børn
 • Fjernelse af fremmedlegeme i halsen
 • Førstehjælp ved ulykke


Kurset kører typisk over 1 dag.
Ønskes kurset over 2 dage koster det + 500,00 kr. ekskl. moms

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “uddannelsesniveau minimum” – tidligere hed det “livreddende førstehjælp”.


⇐ Tilbage til oversigt

Genoplivning af børn


Kurset følger 2 Uddannelsesplaner fra Dansk førstehjælpsråd

1 – Førstehjælp ved hjertestop – tilpasset børn 
2. Førstehjælp ved ulykke – tilpasset børn

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning, både med og uden hjertestarter.

Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere barnet, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre barnet og yde psykisk førstehjælp.

– Bevidsthedstilstand.
– Overlevelseskæden.
– Basal genoplivning.
– Brug af hjertestarter (AED).
– Stabilt sideleje.
– Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos børn.
– Skab sikkerhed ved forskellige ulykker: el-ulykker, trafikulykker,
drukneulykker, hængning og strangulering, brandulykker.
– Nødflytning i forbindelse med ovenstående
– Vurdering af det syge barn og livreddende førstehjælp
– Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
– Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
– Psykisk førstehjælp

Hjertemassage og kunstigtåndedræt

Kursuspris – med lånebøger
Pris 5.600,00 kr.

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid:  6 timer inkl. ½ times frokost
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  5% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:

 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR

Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

Køb førstehjælpsbogen ” førstehjælp til de kære børn” fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

Referencer