Førstehjælp ved hjertestop og ulykke 6 ½ timer. inkl. ½ times frokost

Dette førstehjælpskursus følger kvalitetskravene fra Dansk førstehjælpsråd (DFR) og der udstedes kompetencegivende elektronisk førstehjælpsbevis fra DFR. 

Førstehjælpskurset indhold:

 • Livreddende førstehjælp.
 • Hjerte – Lunge – Redning.
 • Genoplivning med hjertestarter.
 • Førstehjælp ved ulykke.
Kurset anbefales vedligeholdt, minimum hvert 2 år, på 3 timer. Kurset kan målrettes HLR børn, Normalt er fokus på voksne personer.
Kurset kører typisk over 1 dage. Ønskes kurset afviklet over 2 dage + 500,00 kr.


⇐ Tilbage til oversigt

Kursuspris – med lånebøger
Pris 5.495,00 kr.

Tid: 6½ timer inkl. ½ times frokostpause
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR
Køb af førstehjælpsbøger:
Førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 5. udgave, 1 oplag udgivelsesår 2017 koster 75,00 kr. pr. bog
Vi har følgende Hjertestartertrænere

Kvalitetskrav til førstehjælpskurset fra Dansk førstehjælpsråd:

– Max. 16 deltager på kurset
– Max. 4 deltager pr. Hjerte-Lunge-Redningsdukke og alle skal øve HLR i min. 3 minutter
– Max. 6 deltager pr. Hjertestarter træner og alle øve AED+HLR i min. 4 minutter
– Førstehjælpskurserne følge DFR´s uddannelsesplaner med indhold og minimum´s tid

Det kræves, at kursusdeltagerne anvender en af DFR godkendte førstehjælpsbøger i undervisningen. Det anbefales af kursisten beholder bogen, men er ikke et kvalitetskrav.

Her kan du læse mere om kursus indhold:

Førstehjælp ved Hjertestop og Ulykke indeholder:

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

 • Bevidsthedstilstand.
 • Overlevelseskæden.
 • Basal genoplivning.
 • Brug af hjertestarter (AED).
 • Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.

Førstehjælp ved ulykke 2 timer

 • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
 • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

 • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
 • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
 • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Bliv Kontaktet

Referencer