Førstehjælp ved hjertestop og ulykke 6 ½ timer. inkl. ½ times frokost

Førstehjælp ved Hjertestop og Ulykke, udgøres af førstehjælpsmodulerne “Førstehjælp ved hjertestop 4 timer” &  “Førstehjælp ved ulykke 2 timer”.

Førstehjælpskurset har nedenstående 4 fokusområder.

  Livreddende førstehjælp.
√  Hjerte – Lunge – Redning.
√  Genoplivning med hjertestarter.
√  Førstehjælp ved ulykke.

Kurset anbefales vedligeholdt, minimum hvert 2 år, på 3 timer.

Kurset kan målrettes HLR børn, Normalt er fokus på voksne personer.

Kurset kører typisk over 1 dage. Ønskes kurset afviklet over 2 dage + 500,00 kr.

Læs uddannelsesplan “Førstehjælp ved Hjertetop”  &  “Førstehjælp ved Ulykke”.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “Uddannelsesniveau minimum” 

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Førstehjælp ved Hjertestop og Ulykke indeholder:

  Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

  • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
  • handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
  • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
  • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
  • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
  • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

  Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

  • Bevidsthedstilstand.
  • Overlevelseskæden.
  • Basal genoplivning.
  • Brug af hjertestarter (AED).
  • Stabilt sideleje.
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.

  Førstehjælp ved ulykke 2 timer

  • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
  • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
  • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
  • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 5.750,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 6 timer inkl. ½ times frokost
  Max. antal deltagere: 16

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Totalpris inkludere:

  Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)

  Max. 4 kursister pr. træningsdukke

  Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner

  Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle

  Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Tilkøb sidste nye førstehjælpsbog fra Dansk Røde kors til alle kursisterne og alle får en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster 80,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 1280,00 kr. ekskl. moms.

  Tilkøb en lille førstehjælpstaske til alle dine deltagerne 100 kr. pr. taske.

  Indeholdende:
  1 pk. Plasterstrips
  1 pk. Klipselv plaster 1 m
  1 stk. Trekanttørklæde
  1 stk. Elastisk forbinding
  1 stk. Redningstæppe
  1 stk. Plastersaks
  10 stk. Vatpinde
  1 stk. Pincet
  1 stk. Tægetang
  2 stk. Øjen/ sårskyl 20ml
  1 stk. Øjenskylleglas
  4 stk. Sårrensservietter

  Referencer