Førstehjælpere med særligt ansvar i alt 12 timer

Førstehjælpskurset består af følgende modulerne:

 • Livreddende førstehjælp  – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning  – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter  – 1½ time.
 • Førstehjælp ved ulykke del 2.  – 1½ time.
 • Førstehjælp blødninger –  1 ½time.
 • Førstehjælp småskader  – 1 ½time.
 • Førstehjælp skader på bevægeapparatet  – 1 ½time
 • Førstehjælp ved 11 forskellige sygdomme  – 1 ½time.
 • Førstehjælp ved forbrænding, ætsning og forgiftning  – ½ time.


Kurset kører typisk over 2 dage.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “Uddannelsesniveau Mellem” – tidligere hed det “Grundkursus i førstehjælp” (GF).

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

  • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
  • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre
   luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
  • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
  • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
  • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
  • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
  • Bevidsthedstilstand.
  • Overlevelseskæden.
  • Basal genoplivning.
  • Brug af hjertestarter (AED).
  • Stabilt sideleje.
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.
  • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
  • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
  • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
  • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
  • blodprop/blødning i hjernen
  • sukkersyge
  • krampe/epilepsi
  • feberkrampe
  • astma,
  • kronisk bronkitis, KOL,
  • falsk strubehoste
  • alvorlig allergisk reaktion
  • blodprop i hjertet/hjertekrampe
  • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
  • lettere besvimelse og dehydrering

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 10.350,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 12 timer over 2 dage
  Max. antal deltagere: 16

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Totalpris inkludere:

  Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)

  Max. 4 kursister pr. træningsdukke

  Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner

  Trinvis førstehjælpskort i lommeformat

  Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Tilkøb sidste nye førstehjælpsbog fra Dansk Røde kors til alle kursisterne og alle får en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster 80,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 1280,00 kr. ekskl. moms.

  Tilkøb en lille førstehjælpstaske til alle dine deltagerne 100 kr. pr. taske.

  Indeholdende:
  1 pk. Plasterstrips
  1 pk. Klipselv plaster 1 m
  1 stk. Trekanttørklæde
  1 stk. Elastisk forbinding
  1 stk. Redningstæppe
  1 stk. Plastersaks
  10 stk. Vatpinde
  1 stk. Pincet
  1 stk. Tægetang
  2 stk. Øjen/ sårskyl 20ml
  1 stk. Øjenskylleglas
  4 stk. Sårrensservietter

  Referencer