Førstehjælpere med særligt ansvar i alt 12 timer

Førstehjælpskurset består af følgende modulerne:

 • Livreddende førstehjælp  – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning  – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter  – 1½ time.
 • Førstehjælp ved ulykke del 2.  – 1½ time.
 • Førstehjælp blødninger –  1 ½time.
 • Førstehjælp småskader  – 1 ½time.
 • Førstehjælp skader på bevægeapparatet  – 1 ½time
 • Førstehjælp ved 11 forskellige sygdomme  – 1 ½time.
 • Førstehjælp ved forbrænding, ætsning og forgiftning  – ½ time.


Kurset kører typisk over 2 dage.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “Uddannelsesniveau Mellem” – tidligere hed det “Grundkursus i førstehjælp” (GF).


⇐ Tilbage til oversigt

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

 • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre
  luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
 • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
 • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
 • Bevidsthedstilstand.
 • Overlevelseskæden.
 • Basal genoplivning.
 • Brug af hjertestarter (AED).
 • Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.
 • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
 • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • blodprop/blødning i hjernen
 • sukkersyge
 • krampe/epilepsi
 • feberkrampe
 • astma,
 • kronisk bronkitis, KOL,
 • falsk strubehoste
 • alvorlig allergisk reaktion
 • blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • lettere besvimelse og dehydrering

Hjertemassage og kunstigtåndedræt

Kursuspris – med lånebøger
Pris 9.800,00 kr.

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: 12 timer inkl ½ times frokost
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:

 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR

Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2017, 1. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske med i købet.

Det koster kun 75,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 1.200,00 kr. ekskl. moms

Referencer