Førstehjælpskurser til dig der har ansvar for børn

Førstehjælp ved hjertestop, tilpasset børn  – 4 timer

Førstehjælp ved hjertestop og ulykke, tilpasset børn – 6 timer

Kursus i førstehjælp for voksne med ansvar for børn 7 timer

  Bliv Kontaktet

  Almindelig førstehjælp

  • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Minimum” á 6 timer
  • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Mellem” á 12 timer
  • Vedligeholdelse af førstehjælp á 3 timer

  Psykisk førstehjælp

  • Psykiske reaktioner i en krisesituation á 6 timer

  Fokus på børn

  • Førstehjælpskursus “Til dig der har ansvar for børn á 4 timer”

  Brandkursus

  • Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer
  • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – repetition
  • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – opfølgning

  Superbrugerkurser

  • Elementær Brandbekæmpelse á 7,5 timer – Superbruger
  • Hjertestarterkursus á 7,5 timer – Superbruger

  Åbne kurser for privatpersoner

  Kursus i brug af Hjertestarter/AED

  • Hjertestarterkursus 1 á 4 timer – til dig der kan din HLR
  • Hjertestarterkursus 2 á 6 timer – til dig der også skal lære HLR
  • Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter á 4 timer

  Udvidet førstehjælpskurser

  • Førstehjælp Uddannelseniveau “Højt” á 24 timer
  • ABC – Traumatologikursus – læreren om tilskadekomst

  Referencer