Opbygning af førstehjælpskurser

Al førstehjælp er i dag splittet op i 3 til 4 timers moduler. Modulerne kan I så sammensætte helt efter eget valg. Det anbefales dog af Dansk Førstehjælpsråd, at I sammensætter modulerne som i de viste nedenstående 3 niveauer.

1. Følger i disse beskrevet moduler, udstedes der kompetencegivende førstehjælpsbevis fra dansk
førstehjælpsråd.

2. Ønsker I selv, at opbygge jeres specielt tilrettet førstehjælpskursus, så gør vi det. Men der udstedes ikke
kompetencegivende førstehjælpsbevis fra dansk førstehjælpsråd.

*Jeg anbefaler som udgangspunkt, at i følger dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Til venstre i menuen – under Førstehjælpskurser – kan du læse om priser & indhold for de enkelte kursusmoduler. (Udd. Minimum – udd. Mellem o.s.v.).

Herunder får du et hurtigt overblik over, hvilke moduler som er indeholdt i de enkelte førstehjælpskurser

  Bliv Kontaktet

  Niveauerne består af følgende moduler:

  Uddannelsesniveau ”minimum” á 6 timer består af:

  • Hjerte – Lunge – Redning á 3 timer
  • Livreddende førstehjælp á 3 timer 

  Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd.
  Her lærere i basal genoplivning igennem Førstehjælpene 4 hovedpunkter.

  Uddannelsesniveau ”mellem” á 12 timer består af:

  • Hjerte – Lunge – Redning á 3 timer
  • Livreddende førstehjælp á 3 timer
  • Førstehjælp ved tilskadekomst á 3 timer
  • Førstehjælp ved sygdom á 3 timer

  Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd.
  Her lærere i basal genoplivning igennem Førstehjælpene 4 hovedpunkter. Ligeledes lærere i at vurdere alvorlig sygdom og tilskadekomst med den tilhørende førstehjælp

  Uddannelsesniveau ”højt” á 24 timer består af:

  • Hjerte – Lunge – Redning á 3 timer
  • Livreddende førstehjælp á 3 timer
  • Førstehjælp ved tilskadekomst á 3 timer
  • Førstehjælp ved sygdom á 3 timer
  • Genoplivning med hjertestarter á 3 timer
  • Rutiner i livreddende førstehjælp A á 3 timer
  • Rutiner i livreddende førstehjælp B á 3 timer
  • Rutiner i livreddende førstehjælp C á 3 timer

  Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd.
  Dette niveau “Højt” er egentlig det helt rigtige førstehjælpskursus. Alle andre førstehjælpskurser er bidder af -, eller sammenkogte resumer af dette kursus.
  Her er der igennem praktisk øvelse og reflektion tid til at lære basal førstehjælpen.

  Vi tilbyder følgende specifikke førstehjælpskurser:

  Førstehjælp til Kørekort á 8 timer består af:

  • Førstehjælp ved Hjertestop á 4 timer
  • Færdselsrelateret førstehjælp á 4 timer 

  Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd.
  Dette kursus kræves, ved ansøgning af kørekort 2013.

  Sikker brug af Hjertestarter / AED á 6 timer består af:

  • Hjerte – Lunge – Redning á 3 timer  
  • Genoplivning med hjertestarter á 3 timer  

  Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd.
  Her lærere I Førstehjælp ved hjertestop med Hjertestarter / AED. Ligeledes lærere i den basale førstehjælp igennem førstehjælpens 4. hovedpunkter

  Førstehjælp om børn “Førstehjælp til de kære børn” på 4 timer består af:

  • Hjerte-Lunge-Redning børn < puberteten
  • Vurdering af det syge / tilskadekomne barn
  • Fremmedlegmer i luftvejene 

  Dette er et sammendrag af uddannelses niveau mellem på 12 timer. Der fokuseres kun på børn med vægten lagt på Vurdering af branet med sideleje, Hjerte-Lunge-Redning og fremmedlegmer i halsen. Ligeledes berøres emnerne forgiftning og tilskadekomst.
  I lærere i lidt basal genoplivning igennem Førstehjælpene 4 hovedpunkter. Ligeledes lærere i at vurdere alvorlig sygdom og tilskadekomst med den tilhørende førstehjælp.

  Referencer