Færdselsrelateret førstehjælp til MC/knallert 8 timer

Førstehjælpskurset består af følgende modulerne:

 • Forebyggelse af ulykker   – 40 minutter.
 • Håndtering af trafikulykker – 1 time.
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader  – 2 time
 • Førstehjælp ved 2 forskellige sygdomme  – 20 min.
 • Livreddende førstehjælp  – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning  – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter  – 1½ time.


Kurset kører typisk over 1 dage.

Ønskes kurset afviklet over 2 dage er det + 500,00 kr.

Dette førstehjælpskursus, er lovpligtigt ved erhvervelse af kørekort.

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

  Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Kontrol af bevidsthedstilstand
  • ABC metoden
  • Øvelse i stabilt sideleje
  • Definition af hjertestop i genoplivningsproceduren
  • Overlevering til redningsberedskab
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en voksen person
  • Brug af hjertestarter (AED) og overholdelse af gældende
   sikkerhedsregler
  • Praktisk træning, øvelser/scenarier

  Genoplivning med Hjertestarter

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 6.400,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 8timer inkl ½ times frokost
  Max. antal deltagere: 16

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Der gives  5% rabat, ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Referencer