Kursus i førstehjælp for voksne med ansvar for børn 7 timer

Førstehjælpskursus indeholder følgende hovedpunkter:

 • Livreddende førstehjælp hos børn
 • Hjerte – Lunge – Redning til børn 0 – 1 år
 • Hjerte – Lunge – Redning til børn 1 år – puberteten
 • Genoplivning med Hjertestarter på børn
 • Fjernelse af fremmedlegeme i halsen
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn
 • Fastspænding i bil, jf. sikkertrafik.dk


Kurset kører typisk over 1 dag.
Ønskes kurset over 2 dage koster det + 500,00 kr. ekskl. moms

Dette førstehjælpskursus er helt nyt. Tidligere blev der udbudt et “ikke kompetencegivende førstehjælpskursus “.
Kurset hed “Førstehjælp til de kære børn” på 4 timer.

Dansk førstehjælpsråd anbefaler, brug af  denne uddannelse, til dig der har ansvar for børn.

Genoplivning af børn


Kurset følger 2 Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd

1 – Førstehjælp for voksne med ansvar for børn 7 timer

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning, både med og uden hjertestarter.

  Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

  Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere barnet, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre barnet og yde psykisk førstehjælp.

  Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

  Deltageren kan forebygge drukningsulykker hos børn. Deltageren har reflekteret over risikoen ved ikke at fastspænde børn i biler, og kan foretage fastspænding af børn i biler.

  – Bevidsthedstilstand.
  – Overlevelseskæden.
  – Basal genoplivning.
  – Brug af hjertestarter (AED).
  – Stabilt sideleje.
  – Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos børn.
  – Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, næseblod og tandskader snitte, fald mm.
  – Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
  – Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, astma, feberkramper, høj feber, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
  – Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
  – Forebyggelse af drukneulykker
  – Fastspænding i bil, jf. sikkertrafik.dk

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 5.995,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid:  6 timer inkl. ½ times frokost
  Max. antal deltagere: 16

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Der gives  5% rabat, ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Køb førstehjælpsbogen ” førstehjælp til de kære børn” fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Referencer