Førstehjælpskursus – Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

Dansk førstehjælpsråd anbefaler at man starter sin førstehjælpsundervisninger med dette førstehjælpskursus, også kaldet basis uddannelse i førstehjælp.

Førstehjælpskurset har nedenstående 3 fokusområder.

 • Livreddende førstehjælp – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter – 1½ time.

Kurset anbefales vedligeholdt, minimum hvert 2 år, på 3 timer.
Kurset kan målrettes HLR børn, Normalt er fokus på voksne personer.

Klik her for at se den uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd kurset følger

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 “Hjertestarterkursus”

Førstehjælp ved Hjertestop - Brug af Hjertestarter / AED


⇐ Tilbage til oversigt

Hent printvenlig kursusbeskrivelse ©

Kurset kører typisk over 1 dage.
Ønskes kurset afviklet over 2 dage + 500,00 kr.

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

Deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælp ved hjertestop.

Deltageren skal lære at give Hjerte-Lunge-Redning  (HLR), til en bevidstløs voksen person, uden normal vejrtrækning. Hjerte-Lunge-Redning (HLR) kan trænes både med og uden en hjertestarter (AED). Vi har flere forskellige træningsmodeller af Hjertestartere på det Danske marked. 

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Kontrol af bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Øvelse i stabilt sideleje
 • Definition af hjertestop i genoplivningsproceduren
 • Overlevering til redningsberedskab
 • Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en voksen person
 • Brug af hjertestarter (AED) og overholdelse af gældende
  sikkerhedsregler
 • Praktisk træning, øvelser/scenarier


⇐ Tilbage til oversigt

Øvelse i genoplivning med Hjertestarter (AED)

Førstehjælp ved Hjertestop - Øvelse i genoplivning med Hjertestarter

Øvelse i Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

Førstehjælp ved Hjertestop - Øvelse i Hjerte-Lunge-redning (HLR)

Kursuspris – med lånebøger
Pris 4.495,00 kr.

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: 4timer
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:

 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR

Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave (2012). og få en gratis kunstigåndedrætsmaske med i købet.

Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

Referencer