Førstehjælpskursus – Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

Dette førstehjælpskursus følger kvalitetskravene fra Dansk førstehjælpsråd (DFR) og der udstedes kompetencegivende elektronisk førstehjælpsbevis fra DFR. 

Førstehjælpskurset indhold:

 • Livreddende førstehjælp – 1 time.
 • Hjerte – Lunge – Redning – 1½ time.
 • Genoplivning med hjertestarter – 1½ time.

Kurset anbefales vedligeholdt, minimum hvert 2 år, på 3 timer. Kurset kan målrettes HLR børn, Normalt er fokus på voksne personer.
Kurset kører typisk over 1 dage.
Ønskes kurset afviklet over 2 dage + 500,00 kr.


⇐ Tilbage til oversigt

Kursuspris – med lånebøger
Pris 4.495,00 kr.

Tid: 4 timer 
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR
Køb af førstehjælpsbøger:
Førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 5. udgave, 1 oplag udgivelsesår 2017 koster 75,00 kr. pr. bog
Vi har følgende Hjertestartertræner modeller

Kvalitetskrav til førstehjælpskurset fra Dansk førstehjælpsråd:

– Max. 16 deltager på kurset
– Max. 4 deltager pr. Hjerte-Lunge-Redningsdukke og alle skal øve HLR i min. 3 minutter
– Max. 6 deltager pr. Hjertestarter træner og alle øve AED+HLR i min. 4 minutter
– Førstehjælpskurserne følge DFR´s uddannelsesplaner med indhold og minimum´s tid

Det kræves, at kursusdeltagerne anvender en af DFR godkendte førstehjælpsbøger i undervisningen. Det anbefales af kursisten beholder bogen, men er ikke et kvalitetskrav.

Her kan du læse mere om kursusindhold:

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

Deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælp ved hjertestop.

Deltageren skal lære at give Hjerte-Lunge-Redning  (HLR), til en bevidstløs voksen person, uden normal vejrtrækning. Hjerte-Lunge-Redning (HLR) kan trænes både med og uden en hjertestarter (AED). Vi har flere forskellige træningsmodeller af Hjertestartere på det Danske marked. 

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Kontrol af bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Øvelse i stabilt sideleje
 • Definition af hjertestop i genoplivningsproceduren
 • Overlevering til redningsberedskab
 • Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en voksen person
 • Brug af hjertestarter (AED) og overholdelse af gældende
  sikkerhedsregler
 • Praktisk træning, øvelser/scenarier


⇐ Tilbage til oversigt

Bliv Kontaktet

Referencer