Profil af ABFU – Johan Beuschau

Fra Ambulancebehandlernes førstehjælpsundervisning til ABFU Brand & Førstehjælp ApS

Jeg oprettet firmaet Ambulancebehandlernes Førstehjælpsundervisning i år 2004, forkortet ABFU. Navnet opstod for mig naturligt, da jeg selv var ambulancebehandler ved Københavns Brandvæsen.

Med tiden blev forretningen udvidet, med salg af førstehjælpsudstyr og Brand og sikkerhedsskilte samt brandsimuleringsanlæg. Jeg ændret derfor navn til ABFU Førstehjælpskursus – og udstyr Aps.

I 2006 startet jeg undervisning i Elementær brand. Ligeledes startede jeg med, at sælge Håndildslukkere, samt at gå tilsyn efter DS2320 4.1. – så det var tid til, en navne ændring igen.

Så nu har jeg valgt at skifte til et mere dækkende navn ABFU Brand & Førstehjælp ApS. De tidligere navne vil stadigvæk dukker op. Men jeg vil med tiden, få det rettet, hvor det kan rettes.

Firmaet er det samme, bare med flere muligheder.

  Bliv Kontaktet

  Mine mål i undervisningen er:

  • At undervisningen skal være meningsfyldt for den enkelte deltager.
  • At anvende aktive lærerprocesser
  • At praktisere undervisningen i videst muligt omfang.
  • At give deltageren mulighed for og tid til, refleksion gennem gruppeøvelser.
  • Den enkelte deltager skal være bevidst om målene for undervisningen.
  • At anvende min professionelle baggrund til at styrke sammenhængen mellem teori og praksis. 

  Jeg mener, at førstehjælp skal læres gennem førstehjælpens 4 hovedpunkter. Dette budskab – med min tidligere erfaring som ambulancebehandler gennem 15 år –  vil jeg gerne viderebringe til dig.

  Mine uddannelse

  Jeg afsluttede i 2011, min uddannelse som sygeplejerske, ved Slagelse sygeplejeskole. Jeg har tidligere uddannet mig, i Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning, ved CVU Storkøbenhavn. Jeg var ansat ved Københavns Brandvæsen fra 1990-2005, hvor jeg bl.a. fungeret som Ambulancebehandler NII og Brandmand.

  • Lægeambulanceassistent
  • Ambulanceinstruktør
  • Ambulancebehandler niveau II
  • PHTLS-instruktør. – Pre Hospital Trauma Life Support
  • Alarmcentraloperatør
  • Psykiatrisk udrykningstjeneste
  • Kanylebussen – Embedslægen København 
  • Brandmand
  Pædagogisk Diplomuddannet: Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning 2005 – (60 Etcs point)
  • Voksenundervisning –  karakter Godkendt
  • Vejledning og supervision –  – karakter 8
  • Didaktik – karakter 9
  • Pædagogisk Psykologi – karakter 10
  • Videnskabsteori – karakter Godkendt
  • Afgangsprojekt – karakter 7
  • Almen voksenpædagogisk grundkursus 1999 – Københavns kommune VPC 
  • Uddannet førstehjælpsinstruktør ved Dansk Røde Kors 1999.
  • Uddannet instruktør i Elementær brandbekæmplese – ved Bernstoff Slot 2007
  • Uddannet faginstruktør – ved Bernstoff Slot 2001
  • Uddannet AED- /Hjertestarterinstruktør, ved Dansk Røde Kors 2003
  • Uddannet instruktør i det norske koncept: “Til dig der har ansvar for børn” – Dansk Røde Kors 2004  
  • Sygeplejestuderende på fjernstudie fra 1 sep. 2007 til 28. februar 2011.
  • Medlem af FSFI – Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører
  • Ambulancebehandleruddannelsen
  • PHTLS kurser (Amerikansk tilskadekomstskoncept)
  • Vedligeholdelseskurser for ambulancebehandlere /ambulanceassistenter
  • 12 aflednings EKG – Telemedicin
  • Vedligeholdelseskursus for brandfolk i akutbehandling
  • Førstehjælpskurser
  • Hjertestarterkurser (AED)
  • Hjertestarter Instruktørkursus
  1. semester:
   
  • D. 4. december 2007. Gruppeopgave. Planlægge, udføre og evaluere – Godkendt. 
  • D. 21 september 2007. Gruppeopgave. Sygeplejerskens virksomhedsområde – Godkendt.
  • D. 17 december 2007. Gruppeopgave obligatorisk. Sygepleje til immobile patienter – Godkendt.
  • D. 31. januar 2008. Skriftlig eksamen. Mikrobiologi – Godkendt.
   
  2. semester:
   
  • D. 7. marts 2008. Interne handleprøver. Sygeplejeprocedure og teknikker – Godkendt.
  • D. 24. april 2008. Gruppeopgave. Folkesundhed – Godkendt.
  • D. 12. juni 2008. Skriftlig opgave min. 26.000 tegn. Sufficienskost og ernæring hos ældre, syge personer. – Karakter 10.
  • D. 19 juni 2008. Skriftlig eksamen. Farmakologi – karakter 7. 
   
  3. semester:
   
  • Klinik på Neurologisk Afdeling N61, Roskilde sygehus. Varighed 10 uger. Vejleder Trine/Sabine
  • D. 3. december 2008. Gruppeopgave. Palliativ pleje til døende og syge patienter –  Godkendt.
  • D. 6. Januar 2009. Gruppeopgave. “EMPATI” forstået af Sygeplejersketeoretiker Kira Martinssen Vs. Merry Scheels. – Godkendt.
  • D. 26. Januar 2009. Gruppeopgave. Væskebehandling til døende patienter – Godkendt.
   
  4. semester:
   
  • D. 23. marts 2009, Gruppeopgave. Rehabilitering efter neurologiskskade – Godkendt.
  • Uge 8 & 9. Klinik i sundhedsplejen Holbæk kommune. Varighed 2 uger – Godkendt
  • Uge 18-19. Klinik i psykiatrien Nykøbing Sjælland. Varighed 2 uger – Godkendt 
  • D. 12. juni 2009, mundligt forsvar af interkulturel sygepleje. M. Foucault,  M. Weber og K. Martinsen – Godkendt
  • D. 26. Juni 2009, 2. Interne eksamen. At støtte op om den psykotiske patient. – Karakter 12
  5. semester:
   
  • D. 1. september 2009. Klinik på Anæstesiafdeling Roskilde Sygehus 10 uger. – Afsluttet, Puha :-).
  • December 2009. Skriftlig opgave – Opgave i patientforløb – Godkendt
  • Januar 2010. 2. Ekstern prøve – Isolation af somatiske patienter, fremlægges skriftligt og mundligt – Karakter 12.
   
  6. semester:
   
  • Mandag d. 8 februar 2010.  Klinik i Hjemmeplejen, Holbæk kommune 10 uger – Afsluttet.
  • Maj 2010. Skriftlig opgave – Opgave i patientforløb – Godkendt
  • Uge 22-35 2010. Klinik Ortopæd kirurgisk afd.12-4, Holbæk Sygehus 10 uger. Vejleder Lynda O. – Afsluttet
  • D. 6. August 2010. Handlekompetenceprøve med ekstern censor – Bestået
  7. semester:
   
  • September 2010. Valgfri klinik – Psykiatrisk modtagelse “Fjorden” fra uge 43. Vejleder Eva Enevoldsen – Afsluttet
  • Bacheloropgave – Kommunikation i det palliative forløb. Afleveres d. 5. januar 2011 – Afleverte.
  • Mundtlig eksamen – Kommunikation i det palliative forløb.d. 19. januar 2011. kl. 0900 – Karakter 12.
  • Dimission d. 31 januar 2011 – Færdigt uddannet som sygeplejerske
  Johan Beuschau
  Johan BeuschauFørstehjælpsinstruktør, Instruktør i elementær brand
  Alder: 52år
  Civilstatus: Er gift og har 2 piger
  Bopæl:Roskilde / Svogerslev

  – Sygeplejerske BN
  – Ambulancebehandler Niveau II
  – Brandmand
  – Voksenpædagog PD

  Cvr-nr. 29218838
  Nordea Bank
  reg. 5501
  konto nr. 7558367932

  Referencer