Førstehjælpskursus – Uddannelsesniveau høj

Uddannelsesniveau højt, består af de 8 moduler:

 • Livreddende førstehjælp á 3 timer
 • Hjerte – Lunge – Redning á 3 timer 
 • Førstehjælp ved tilskadekomst á 3 timer
 • Førstehjælp ved sygdom á 3 timer
 • Genoplivning med hjertestarter á 3 timer
 • Rutiner i livreddende førstehjælp A á 3 timer
 • Rutiner i livreddende førstehjælp B á 3 timer
 • Rutiner i livreddende førstehjælp C á 3 timer

Se billeder fra tidligere undervisning
Hent printvenlig kursusbeskrivelse ©

Uddannelsesniveau Høj – Er det førstehjælpskursus vi tidligere kaldet “udvidet førstehjælp (UF)” – Kurset køre typisk over 4 dage.

Kurset følger en Uddannelsesplan fra Dansk førstehjælpsråd

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og indhold:

  Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til :

  • at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning. 
  • at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved brug af hjertestarter.
  • at kune yde livreddende førstehjælp ved ulykker.
  • at kunne yde den nødvendige førstehjælp ved alvorlige og pludselig opståede sygdomme.
  • at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset cirkulation.
  • at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat / standset vejrtrækning
  • at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller spærret vejrtrækning.
  • at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

   

  Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

  • anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning
  • alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede.
  • montere og betjene en hjertestarter
  • yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning med en hjertestarter til
   rådighed.
  • alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede.
  • handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
  • forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne eller syge
  • handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
  • yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
  • forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne
  • handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
  • yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
  • identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme
  • foretage en alarmering via 1-1-2
  • yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset cirkulation som følge af ulykker.

   

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 21.420,00 kr.

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd
  • Låne “Førstehjælpsbøger” til undervisningen
  • Øvelsesudstyr – max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Brug af førstehjælpstasker
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Ingen yderligere udgifter 

  Læs om Kursuspriser

  Giv dine kursister førstehjælpsbogen med hjem.

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:
  Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en kunstigåndedrætsmaske i købet. Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: 24 timer inkl ½ times frokost
  Max. antal deltagere: 15

  Praktiske oplysninger

  Indhold

  • Skab sikkerhed og sørg for egen, den tilskadekomnes
   og omkringståendes fysiske sikkerhed.
  • C-Problemer/kredsløbspåvirket
  • Psykisk førstehjælp
  • Smerter i bughulen
  • Lejringer
  • Kontrol af bevidsthed, Råb på hjælp
  • Ændret bevidsthedstilstand
  • Stabilt sideleje
  • Alarmering
  • Overlevelseskæden
  • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
  • Kunstigt åndedræt
  • Hjerterytmeforstyrrelse
  • Smerter i brystet
  • Blodprop i hjertet
  • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
  • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
  • Forhold ved større ulykker
  • Blødninger Hovedlæsioner
  • El-ulykker
  • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst
  • Mindre knoglebrud
  • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
  • Armslynge
  • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
  • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
  • Småskader
  • Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede  sygdomme
  • Astma / Lungelidelser
  • Kramper / Epilepsi
  • Sukkersyge

  Praktiske øvelser/træning med førstehjælp:

  • ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation
  • ved ulykker der medfører spærring af luftvejene
  • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
  • ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning
  • Hjerte- Lunge- Redning (HLR)
  • Betjening af hjertestarter
  • Fremmedlegeme i luftvejene
  • Hængning
  • Brystkasselæsioner
  • El-ulykker
  • Forgiftninger
  • Kulilteforgiftning
  • Drukning
  • Strangulering og kvælning
  • Slag mod hovedet
  • Hovedlæsioner samt brud på nakke og rygsøjle
  • Blødning
  • Brug af forbindinger
  • Silo- og brøndulykker
  • Forbrænding
  • Ætsning

  Referencer