Vedligehold af 12 timer førstehjælp på EUD, 6 ½ time

Førstehjælpskurset består af modulerne:

 • Livreddende førstehjælp.
 • Hjerte – Lunge – Redning.
 • Genoplivning med hjertestarter.
 • Førstehjælp ved ulykke.
 • Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse.

Kurset kører typisk over 1 dag.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016 Vedligehold af førstehjælp.
Kurset er specielt tilrettet undervisning af hele klasser, på erhvervsuddannelserne (EDU).  
Dette kursus vil typist blive anvendt Sosu uddannelserne.

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Vedligeholdelse af nedenstående punkter

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Kontrol af bevidsthedstilstand
  • ABC metoden
  • Øvelse i stabilt sideleje
  • Definition af hjertestop i genoplivningsproceduren
  • Overlevering til redningsberedskab
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en voksen person
  • Brug af hjertestarter (AED) og overholdelse af gældende
   sikkerhedsregler
  • Praktisk træning, øvelser/scenarier

  Genoplivning med Hjertestarter

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 5.600,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Førstehjælp ved hjertestop inden for 2 år
  Tid: Min. 6 timer inkl. ½ times frokost. Afhænger af deltagerantal.
  Max. antal deltagere: 32

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Referencer