Vedligehold af førstehjælp ved hjertestop og ulykke 4 timer

Førstehjælpskurset består af modulerne:

 • Livreddende førstehjælp.
 • Hjerte – Lunge – Redning.
 • Genoplivning med hjertestarter.
 • Førstehjælp ved ulykke.


Kurset kører typisk over 1 dage.
Ønskes kurset afviklet over 2 dage er det + 500,00 kr.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016
“Vedligehold af førstehjælp og genoplivning med Hjertestarter”


⇐ Tilbage til oversigt

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og pris:

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

 • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre
  luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
 • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
 • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
 • Bevidsthedstilstand.
 • Overlevelseskæden.
 • Basal genoplivning.
 • Brug af hjertestarter (AED).
 • Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.
 • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
 • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
 • Stabilt sideleje
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

Genoplivning med Hjertestarter

Hjertemassage og kunstigtåndedræt

Kursuspris – med lånebøger
Pris 4.495,00 kr.

Deltagerforudsætning: Kursus < 2 år
Tid: 4 timer
Max. antal deltagere: 16

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

Totalpris inkludere:

 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
 • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
 • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
 • Førstehjælpsbevis fra DFR

Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

Referencer