Vedligehold af førstehjælp ved hjertestop og ulykke 4 timer

Førstehjælpskurset består af modulerne:

 • Livreddende førstehjælp.
 • Hjerte – Lunge – Redning.
 • Genoplivning med hjertestarter.
 • Førstehjælp ved ulykke.


Kurset kører typisk over 1 dage.
Ønskes kurset afviklet over 2 dage er det + 500,00 kr.

Dette førstehjælpskursus hed frem til 1. januar 2016
“Vedligehold af førstehjælp og genoplivning med Hjertestarter”

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og pris:

  Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

  • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
  • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre
   luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
  • skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker.
  • yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
  • kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
  • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
  • Bevidsthedstilstand.
  • Overlevelseskæden.
  • Basal genoplivning.
  • Brug af hjertestarter (AED).
  • Stabilt sideleje.
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne personer.
  • Skab sikkerhed: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
  • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer luftvejene
  • Tilkald hjælp – Råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
  • Stabilt sideleje
  • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt

  Genoplivning med Hjertestarter

  Hjertemassage og kunstigtåndedræt

  Kursuspris – med lånebøger
  Pris 4.495,00 kr.

  Deltagerforudsætning: Kursus < 2 år
  Tid: 4 timer
  Max. antal deltagere: 16

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms

  Der gives  10% rabat, ved bestilling af flere kurser.

  Totalpris inkludere:

  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Max. 4 kursister pr. træningsdukke
  • Max. 4 kursister pr. hjertestartertræner
  • Trinvis førstehjælpskort i lommeformat til alle
  • Førstehjælpsbevis fra DFR

  Førstehjælpsbøger er et valgfrit tilkøb:

  Køb førstehjælpsbogen fra Dansk Rødekors 2009, 4. udgave. og få en gratis kunstigåndedrætsmaske i købet.

  Det koster kun 50,00 kr. pr. kursist. Ved 16 kursister + 800,00 kr. ekskl. moms

  Referencer