Vedligehold af førstehjælpskurserne

Vedligehold af førstehjælp ved hjertestop
3 timer

Vedligehold af førstehjælp ved hjertestop og ulykke 4 timer

Vedligehold af 12 timer førstehjælp på EUD 6 ½ time

  Bliv Kontaktet

  Almindelig førstehjælp

  • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Minimum” á 6 timer
  • Førstehjælpskursus – Uddannelseniveau “Mellem” á 12 timer
  • Vedligeholdelse af førstehjælp á 3 timer

  Psykisk førstehjælp

  • Psykiske reaktioner i en krisesituation á 6 timer

  Fokus på børn

  • Førstehjælpskursus “Til dig der har ansvar for børn á 4 timer”

  Brandkursus

  • Elementær Brandbekæmpelse á 3 timer
  • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – repetition
  • Elementær Brandbekæmpelse á 2 timer – opfølgning

  Superbrugerkurser

  • Elementær Brandbekæmpelse á 7,5 timer – Superbruger
  • Hjertestarterkursus á 7,5 timer – Superbruger

  Åbne kurser for privatpersoner

  Kursus i brug af Hjertestarter/AED

  • Hjertestarterkursus 1 á 4 timer – til dig der kan din HLR
  • Hjertestarterkursus 2 á 6 timer – til dig der også skal lære HLR
  • Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter á 4 timer

  Udvidet førstehjælpskurser

  • Førstehjælp Uddannelseniveau “Højt” á 24 timer
  • ABC – Traumatologikursus – læreren om tilskadekomst

  Referencer