Brandkursus målrettet specielt Jeres virksomhed á 2 timer

Målrettet brandbekæmpelse indeholder:

 • Forbrændingsteori – Brandtrekanten
 • Slukningsmetode – køle og kvæle
 • Udendørs øvelse (ca. 45 min) i brug af Håndildslukkere
 • – Vi gennemgår og øver kun virksomhedens brandslukningsmateriel
 • – slukning af ild i person – kun hvis relevant for virksomheden
 • – Særlige fare gaseksplosion– kun hvis relevant for virksomheden
 • Gennemgang af Jeres brandinstruks
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement

Der anvendes gas og vandanlæg til træning. Ingen Olie og benzin

Træning i brug af brandtæppe

Hent printvenlig kursusbeskrivelse ©

  Bliv Kontaktet

  Her kan du læse om kursusformål og indhold:

  Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Jeres Brand og Evakueringsinstrukser.

  Kurset starter med en gennemgang, af jeres Brand- og evakueringsinstruks og vi går til samlingssted. Herefter er der udendørsøvelse (ca. 45 min) i brug af Jeres brandslukningsmateriel. Efterfølgende går vi tur i virksomheden, hvor vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand.  Vi ser på jeres brandslukningsmateriel, branddøre, ABDL døre, flugtveje, brandtryk, ABA, forvarsling, røgalarmer, sprinkleranlæg, røglemme.

  Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger i Jeres virksomhed.

  Træning i brug af kulsyreslukker

  Kursuspris – 3.800.00 kr

  Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
  5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

  2 kurser samme dag 3.610,00 kr. pr. kursus
  – med max. 1 times mellemrum
  3 kurser samme dag 3.420,00 kr. pr. kursus

  Totalpris inkludere:

  • Bevis på elementærbrand
  • Øvelsesudstyr
  • Øvelse i brug af håndildslukkere
  • Trinvis brandskort i lommeformat til alle
  • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
  • Ingen yderligere udgifter 

  Deltagerforudsætning: Ingen
  Tid: max. 2 timer
  Max. antal deltagere: 18

  Referencer