Brandkursus målrettet specielt Jeres virksomhed á 2 timer

Målrettet brandbekæmpelse indeholder:

 • Forbrændingsteori – Brandtrekanten
 • Slukningsmetode – køle og kvæle
 • Udendørs øvelse (ca. 45 min) i brug af Håndildslukkere
 • – Vi gennemgår og øver kun virksomhedens brandslukningsmateriel
 • – slukning af ild i person – kun hvis relevant for virksomheden
 • – Særlige fare gaseksplosion– kun hvis relevant for virksomheden
 • Gennemgang af Jeres brandinstruks
 • Gennemgang af Jeres ordensreglement


⇐ Tilbage til oversigt

Der anvendes gas og vandanlæg til træning. Ingen Olie og benzin

Træning i brug af brandtæppe

Hent printvenlig kursusbeskrivelse ©

Bliv Kontaktet

Her kan du læse om kursusformål og indhold:

Kurset har til formål at instruerer deltagerne om Jeres Brand og Evakueringsinstrukser.

Kurset starter med en gennemgang, af jeres Brand- og evakueringsinstruks og vi går til samlingssted. Herefter er der udendørsøvelse (ca. 45 min) i brug af Jeres brandslukningsmateriel. Efterfølgende går vi tur i virksomheden, hvor vi gennemgår regler for flugtveje og branddøre og vigtigheden af, at lukke døren ved en opstået brand.  Vi ser på jeres brandslukningsmateriel, branddøre, ABDL døre, flugtveje, brandtryk, ABA, forvarsling, røgalarmer, sprinkleranlæg, røglemme.

Efterfølgende instrueres der om ordensreglement, særlige brandfare i hverdagen, samt forebyggende foranstaltninger i Jeres virksomhed.


⇐ Tilbage til oversigt

Træning i brug af kulsyreslukker

Kursuspris – 3.800.00 kr

Totalpris alt inkl. dog ekskl. moms
5% samlet rabat ved bestilling af flere kurser.

2 kurser samme dag 3.610,00 kr. pr. kursus
– med max. 1 times mellemrum
3 kurser samme dag 3.420,00 kr. pr. kursus

Totalpris inkludere:

 • Bevis på elementærbrand
 • Øvelsesudstyr
 • Øvelse i brug af håndildslukkere
 • Trinvis brandskort i lommeformat til alle
 • Kørsel til undervisningsstedet (- Bornholm)
 • Ingen yderligere udgifter 

Deltagerforudsætning: Ingen
Tid: max. 2 timer
Max. antal deltagere: 18

Referencer